Lightning Line Service har flyttat!

Som ett led i omorganiseringen på Lightning Line Service har vi flyttat företagets WWW sidor till en ny server och en ny adress. Dom nya sidorna finner ni på http://www.lls.net där dom kommer att finnas från och med idag (1997-03-27).
Samtliga användares hemsidor ligger kvar på dom tidigare adresserna http://www.lls.se/~användarnamn eftersom det bara är Lightning Line Service's egna sidor som har flyttats.

webmaster@lls.net


http://www.lls.net

As a part in the reorganisation of Lightning Line Service we have changed the adress and server of our company webpages. The new adress is http://www.lls.net which is valid from today (1997-03-27).
All user homepages are still on the old webserver and can be reached as usual with the http://www.lls.se/~username address.

webmaster@lls.net

Lightning Line Service has moved!